Skip to main content

Orgànica - Contenidor marró

El contenidor marró, destinat exclusivament per a dipositar els residus orgànics.
Gairebé la meitat dels nostres residus domèstics són matèria orgànica: restes de menjar i jardineria. Si els separem i els dipositem al contenidor marró, es podran aprofitar per fer-ne compost per a fertilitzar els camps de conreu, horts o jardins.
És important , perquè el compost sigui de qualitat, seleccionar bé les restes orgàniques.

On van els residus de la fracció orgànica?

A l'Ecoparc de la Zona Franca, on s'obté compost i bioestabilitzat (adob orgànic) per l'agricultura, la jardineria. També genera biogàs, una font d'energia renovable que s'utilitza per produir electricitat i calor.

Què podem llençar i què no al contenidor marró?

Servei de recollida Porta a Porta grans generadors

En què consisteix?

L'Ajuntament de Castelldefels mitjançant l'àrea de neteja amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva i evitar desbordaments a les illes ecològiques, ofereix un servei gratuït de recollida de la fracció orgànica als establiments comercials del municipi.
Els establiments es poden adherir al servei trucant al telèfon de SAC: 93 517 90 02

Fem-ho bé

Els establiments han de deixar el contenidor marró davant de l'establiment o en el punt establert sense interrompre el pas dels vianants i respectant l’horari de recollida. Un cop el servei realitza el buidat del contenidor, l'establiment entrarà el contenidor per seguir dipositant els residus.

Quan s'han de treure?

Establiments de la zona de la PLATJA:
de dilluns a diumenge

Horari: El servei realitza la recollida a la nit.
Els establiments han de treure el contenidor un cop finalitzada la seva activitat, preferentment al vespre-nit per evitar molèsties al veïnat. Establiments tots els barris (excepte la Platja):
de dilluns a dissabte
Horari: El servei realitza la recollida a la nit.

Els establiments han de treure el contenidor un cop finalitzada la seva activitat, preferentment al vespre-nit per evitar molèsties al veïnat. 

pap organica