Skip to main content

Resta - Contenidor gris

La fracció resta o rebuig inclou tots els residus que no s'han recollit de forma selectiva.

Aquests residus es duen als Ecoparcs, on mitjançant diversos processos s'intenta separar el paper/cartró, els envasos, el vidre i altres materials reciclables per poder incorporar-los a la cadena de reciclatge. Els residus que no poden ser reciclats van als abocadors o són incinerats.

Cal reduir el pes dels residus abocats a la resta, separant correctament els residus en les diferents fraccions de les illes ecològiques o portant-los a les Minideixalleries, Deixalleria municipal o deixallieria mòbil.

On van els residus de la fracció rebuig?

Els residus recollits en els contenidors de la fracció resta del municipi van a la Planta de transvasament de Viladecans o CESPA a la Zona Franca

Què podem llençar i què no al contenidor gris?

Servei de recollida Porta a Porta grans generadors

En què consisteix?

L'Ajuntament de Castelldefels mitjançant l'àrea de neteja amb l'objectiu de millorar la recollida selectiva i evitar desbordaments a les illes ecològiques, ofereix un servei gratuït de recollida de la fracció resta als establiments comercials del municipi.
Els establiments es poden adherir al servei trucant al telèfon de SAC: 93 517 90 02

Fem-ho bé

Els establiments han de deixar el contenidor davant de l'establiment o en el punt establert sense interrompre el pas dels vianants i respectant l’horari de recollida. Un cop el servei realitza el buidat del contenidor, l'establiment entrarà el contenidor per seguir dipositant els residus.

Quan s'han de treure?

Establiments de la zona de la PLATJA:
de dilluns a diumenge

Horari:El servei realitza la recollida a la nit.
Els establiments h
an de treure el contenidorun cop finalitzada la seva activitat, preferentment al vespre-nit per evitar molèsties al veïnat. 

Establiments tots els barris (excepte la Platja):
de dilluns a dissabte

Horari: El servei realitza la recollida a la nit.
Els establiments han de treure el contenidor un cop finalitzada la seva activitat, preferentment al vespre-nit per evitar molèsties al veïnat. 

contenidor negre pap