Skip to main content

Recollida de calçat i roba usada

Amb l’objectiu de garantir la recollida selectiva del residu tèxtil a Castelldefels, a partir d’ara es podrà portar la roba utilitzada, calçat, roba de la llar, etc. a les Minideixalleries del municipi.

Anualment es calcula que cada persona genera 22 kg de residu tèxtil, aproximadament unes 163.478 tones anuals en tot Catalunya.
Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, només es separa correctament un 10% per tant, el 90% dels residus tèxtils acaba a l’abocador o a la incineradora, fet que comporta un impacte negatiu per al medi ambient. Castelldefels ja compta amb més de 30 contenidors taronges de recollida tèxtil de l’entitat social Roba Amiga, la qual es gestiona mitjançant la Fundació Formació i Treball, que té com a missió facilitar l’accés al mercat laboral a persones en risc d’exclusió social. A partir d’ara, es podrà portar també la roba en desús a les Minideixalleries.

La roba que es reculli es portarà a la planta de Sant Esteve de ses Rovires de Roba Amiga, on tractaran els residus tèxtils per convertir-los en recursos i donar-los una segona vida. A part de fomentar l’economia circular, des del consistori es recomana reduir i reutilitzar els residus, si no la pots regalar o donar, qualsevol peça de roba, calçat o roba de la llar, haurà de ser dipositada al contenidor taronja o bé, portar-lo a la Minideixalleria més propera.

Dona una segona vida a la teva roba, diposita-la al contenidor taronja o porta-la a la Minideixalleria!

Preguntes freqüents sobre el residu tèxtil

 • Què es considera residu tèxtil?
  Es considera residu tèxtil aquella roba usada, calçat i roba de llar com llençols, tovalloles, el farcit dels coixins, etc.

 • Si està trencat o fet malbé també va al contenidor taronja?
  Tot el tèxtil compta! És important dipositar qualsevol residu tèxtil en algun dels contenidors de roba existents als municipis, o bé a les Minideixalleries. D’aquesta manera, no només contribuirem a allargar la vida de les nostres peces de roba i ajudar qui ho necessiti, sinó que també reduirem la quantitat del residu.

 • Com haig de dipositar la roba al contenidor?
  La roba s’ha de dipositar en una bossa tancada al contenidor, per evitar que s’embruti o es faci malbé.

 • Què fan amb la roba que arriba a la planta de triatge?
  Els treballadors i treballadores de la planta Roba Amiga seleccionen i classifiquen la roba en funció de l’estat, el tipus i la temporada. Cal remarcar que en cada etapa es passa un control exhaustiu de qualitat, peça per peça. La roba de més qualitat, es queda a les botigues de segona mà del territori català, que acostuma a ser un 6-7 % del total de roba que arriba als contenidors. La quantitat restant s’exporta a l’Àfrica o al nord i l’est d’Europa. De la resta de productes tèxtils, la major part (35 % de les entrades) es destinen al reciclatge químic o mecànic a fi d’aconseguir-ne una nova filatura. Aquestes tècniques de reciclatge s’estan provant en plantes pilot de diferents punts d’Europa. En aquesta instal·lació, cal destacar l’ús d’una tecnologia d’infraroig proper (NIR) capaç de determinar la composició de cada peça de roba amb una fiabilitat del 95 %, cosa que permet classificar-les en funció del material majoritari. Finalment, el 5 % restant és considerat rebuig i s’envia a la indústria cimentera per valoració energètica.

 • Qui treballa a Roba Amiga?
  La Fundació Formació i Treball, una de les empreses d’inserció que forma part de la Cooperativa Roba Amiga, gestora d’aquesta planta, té com a missió facilitar l’accés al mercat laboral a persones en risc d’exclusió social, alhora que gestiona i dignifica el lliurament de productes de primera necessitat, com poden ser la roba i el calçat, a famílies amb recursos econòmics escassos. És per això que les 110 persones que treballen a la planta de Sant Esteve Sesrovires s’emmarquen dins d’aquest grup de vulnerabilitat social.

Castelldefels s’adhereix al Pacte per a la Moda Circular

Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que enguany ha estat dedicada a la Moda Circular, Castelldefels s’adhereix al Pacte per a la Moda Circular, iniciativa de la Generalitat de Catalunya per transformar el sector del tèxtil.

El sector del tèxtil és un dels consumidors de recursos més grans del món, amb un enorme impacte ambiental i climàtic. A Catalunya, cada persona consumeix anualment entre 21,5 i 26 kg de roba, però només se'n recull selectivament el 12%. La majoria van a parar als abocadors, o bé s'incineren. A més, la indústria dels tèxtils és de les més contaminants per les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i, fins i tot, per l’abocament de microplàstics que generen les peces de roba fetes amb teixits sintètics.

El Pacte per a la Moda Circular te per objectiu reduir els residus tèxtils a Catalunya, implicant tots els agents de la cadena de valor del tèxtil. Entre els compromisos de les entitats adherides al Pacte destaquen els de reduir entre un 5 i un 10% la generació de residus tèxtils; assolir entre el 25 i el 30% en la recollida selectiva d’aquesta fracció l’any 2024; i incrementar el percentatge de valorització material de la part recollida selectivament.

VIDEO Pacte per a la moda circular: el pacte per teixir un futur més sostenible