Skip to main content

Punts de Reciclatge

L’Ajuntament de Castelldefels continua implantant millores per fomentar i sensibilitzar sobre la recollida selectiva dels residus.

A principis d’any es va posar en marxa una prova pilot en algunes zones de l’edifici de l’Ajuntament consistent en l’enretirada de les papereres d’ús personal i la creació de Punts de Reciclatge.

Els Punts de Reciclatge instal·lats a cada planta o zona de treball permeten la separació de fraccions de residus com la matèria orgànica, les càpsules de cafè, els envasos i el paper. D’aquesta manera, es facilita i es fomenta la separació dels residus i serveix també per a sensibilitzar al personal, sobretot en la importància de la separació de la fracció orgànica.

Actualment, hi ha instal·lats 22 Punts de Reciclatge en un total de 4 edificis municipals, entre els quals es troba l’edifici Consistorial de l’Ajuntament. Els resultats en els punts on se n’han anat incorporant són molt positius, ja que no només augmenta la recollida selectiva, sinó que disminueix ostensiblement la utilització de bosses de plàstic, en haver-se enretirat les papereres d’ús personal. Per aquest motiu, donat l’èxit i la bona rebuda pel personal, els Punts de Reciclatge s’aniran implantant de forma progressiva a la resta d’equipaments municipals de forma progressiva.

Us animem a que us sumeu a la iniciativa i implanteu els Punts de Reciclatge als vostres centres de treball.
Podeu descarregar-vos aquí els cartells per senyalitzar els Punts de Reciclatge: 
On va cada residu?
Només orgànica
Càpsules de cafè
Resta (no selectiva)