Skip to main content

Obrim la borsa de treball de personal de neteja

L’àrea de Neteja de Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) obre la Borsa de Treball per a peons i peones de neteja.
Es podran enviar les sol·licituds del 5 de desembre 2022 al 5 de gener de 2023.

Inscriu-t’hi: Volem fer més visible la presència de les dones en la nostra plantilla.

Des de l’Ajuntament informem d’un nou procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per a personal de neteja que gestiona l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC).

Amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, volem incorporar més dones a la plantilla de l’àrea de neteja. Per això, et convidem a que t’inscriguis en la nova convocatòria per a formar part de la borsa de treball de peons/peons de neteja viària i recollida de residus del municipi de Castelldefels.

Les funcions principals del peó/na de neteja es centren en la recollida d’escombraries (papereres, embornals, mobles, etc) i neteja tant de contenidors com de la via pública, on es requereix sobretot realitzar treball manual i físic, tant de manera individual, o en el vehicle assignat complementant l’equip, junt amb el conductor/a i/o especialista, auxiliant a aquests en el treball encomanat.
La jornada de treball és intensiva de matí o de tarda, de dilluns a diumenges amb els descansos reglamentaris.

Les bases i el formulari de la convocatòria es publicaran el dilluns 5 de desembre en l'apartat "ofertes de treball" del web www.sac.es

baner peons


5 igualtat de genere  8 treball digne i creixement economic