Skip to main content

Convocatòria d’ajut per a la rehabilitació d’habitatges

Programa d’ajudes a les actuacions de millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges (Fons Next Generation)

Es podran beneficiar dels ajuts les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.
Les principals actuacions subvencionables per aquest programa són aquelles en les que s’assoleixi una reducció de la demana energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d’energia primària no renovable de com a mínim un 30%.
La quantitat de subvenció és del 40% del cost de la actuació, amb un topall màxim de 3000€. El cost mínim de la actuació ha de ser igual o superior a 1000 euros per habitatge.
Consulti les bases de la convocatòria i presenti la sol·licitud i la documentació necessària que a l’Oficina Local de l’Habitatge al Passatge Caramellas, 2, demanant cita prèvia al telèfon: 93 664 69 90
Les subvencions es podran sol·licitar fins el 30 de juny de 2026.
Per a més informació, consulti:
Bases reguladores - RD 853/2021, de 5 d'octubre
Convocatòria
Preguntes Freqüents 

Més informació

Oficina Local d'Habitatge de Castelldefels
Passatge de les Caramelles 2, baixos
Telèfon: 93 664 69 90

rehabilitació

 

 

 

 

 

11 ciutats i comunitats sostenibles 7 energia neta i assequible 1 fi de la pobresa