Skip to main content

Seguim amb les neteges intensives a Castelldefels

A finals del mes de febrer, l'Ajuntament de Castelldefels va posar en marxa una nova planificació de neteges intensives adaptades a les necessitats dels carrers i barris del municipi.
En la planificació i la programació de les neteges intensives es compta amb l’equip d’escombrat mixt, l’equip d’escombrat manual, l’equip de neteja sota-contenidors i l’equip de neteja amb hidro-pressió, els quals s’adapten a les necessitats de cada barri i zona.

Degut a l’estat d’excepcionalitat per sequera, a partir d’ara s’utilitza aigua no potable en les actuacions que requereixen aigua a pressió, com ara la neteja de contenidors i sota contenidors així com el paviment on hi ha excrements d’animals, per poder extreure la brutícia amb eficàcia.

Des de l’Ajuntament es demana col·laboració ciutadana per mantenir la ciutat neta. Si fem un bon ús dels contenidors i papereres, si recollim els excrements dels animals, millorem la convivència.

Entre totes i tots, fem de Castelldefels més neta.

neteges intensives 7     neteges intensives 2 


  neteges intensives 3   neteges intensives 4   

sequera 

13 accio climatica   6 aigua neta i sanejament  11 ciutats i comunitats sostenibles 12 consum i prodiccio responsables