Skip to main content

L’estacionament de zona verda i blava de la platja seran de pagament a partir de l’1 de juny

 Com cada any, a partir de l’1 de juny fins al 30 de setembre (ambdós inclosos), la Zona Blava i Zona Verda de la platja serà de pagament de dilluns a diumenge de 10 a 20 h, festius inclosos.

Els vehicles de propietaris i propietàries empadronats/des que tributin l’impost de circulació a Castelldefels (IVTM) i estigui al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castelldefels (impostos, taxes i sancions), no han d’abonar la taxa d’estacionament ni han d’obtenir tiquet, ja que estan inclosos a la base de dades de la zona verda.

Aquests requisits s’han de complir permanentment durant tota la temporada. Pot consultar si el seu vehicle consta a la base de dades de vehicles autortizats aquí

En cas de no complir els requisits, per estacionar a la Zona Verda, caldrà abonar la taxa d’estacionament segons les tarifes recollides en les Ordenances municipals, ja que no constarà en la base de dades de vehicles bonificats al municipi.

foto parquimetre

aparcament platja castelldefels 

 

 

11 ciutats i comunitats sostenibles