Skip to main content

1 vacant d’Agent de Control per a l’atenció al públic a l’oficina d’Aparcaments

Bases convocatòria mobilitat interna
Download ( pdf )
Formulari de sol·licitud mobilitat interna
Download ( pdf )
Relació provisional de persones admeses i convocatòria a proves selectives
Download ( pdf )
Resultats proves selectives – Tancament procés selectiu
Download ( pdf )