Skip to main content

Servei de neteja de pintades i grafits

L'Ajuntament de Castelldefels ofereix el servei gratuït de neteja de pintades i grafitis per a façanes i parets tant públiques com privades.
L'objectiu del servei de neteja de pintades, grafits i retirada de cartells a via pública és la millora de la imatge de la via pública.

El servei de neteja de pintades porta a terme les següent
s actuacions al municipi de Castelldefels:

  • Eliminació de pintades per projecció d'aigua a alta pressió i temperatura variable.
  • Eliminació de pintades per projecció de sorra i aigua.
  • Eliminació de pintades per aplicació de productes químics que no són tòxics.
  • Eliminació de pintades per projecció d'aigua a temperatura variable en les superfícies protegides amb antigrafit permanent.
  • Aplicació de tractaments antigrafit preventius on el servei tècnic municipal consideri oportú.
  • Enretirada de cartells i pancartes dels edificis públics i elements de la via pública, quan ho determini l'Ajuntament de Castelldefels.

Totes aquestes operacions es duen a terme de manera que es garanteixi el mínim o nul impacte sobre l'espai on es troba la pintada, així com en l'entorn de la mateixa.