Skip to main content

Catalunya lidera el rànquing de sostenibilitat hostalera aquest estiu amb una puntuació de 8,7 sobre 10

Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya, ha presentat els resultats del II Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de Catalunya de #MovimientoBanderasVerdes, el qual conclou que gairebé 9 de cada 10 establiments de les zones costaneres amb més concentració turística de la comunitat, ja apliquen mesures de sostenibilitat en la gestió dels seus negocis.

Gràcies a aquests resultats, i a un creixement de 16,8 punts percentuals, l'hostaleria catalana lidera la sostenibilitat hostalera de les nostres costes aquest estiu, aconseguint un índex de sostenibilitat de 8,7 sobre 10, notablement per sobre de la Comunitat Valenciana (7,6), de les Illes Balears (7,6), d'Andalusia (7,4) i de la Regió de Múrcia (7,3).

En aquesta segona edició, el Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera d’Ecovidrio ha analitzat l'aplicació de mesures de sostenibilitat en més de 1.900 establiments hostalers de Catalunya, la qual s'ha incrementat en 16,8 punts percentuals fins a aconseguir un índex de sostenibilitat global del 87,5%. Aquests resultats constaten no sols el compromís i la maduresa del sector HORECA a Catalunya, sinó que els hostalers catalans estan avançant amb fermesa i a bon ritme en la implantació de mesures de sostenibilitat en els seus negocis. Al final de l'estiu, Ecovidrio guardonarà els dos establiments costaners catalans més madurs en la gestió ambiental de la seva activitat.

Per províncies, Tarragona s'alça amb el millor índex de sostenibilitat (90,5%) de Catalunya, seguida per Girona (89,9%) i per Barcelona (82,6%). Quant als tipus d'establiment, els restaurants són els que registren un major índex de sostenibilitat (89%), seguits pels hotels (88,5%), les cafeteries i bars (85,6%) i per altres tipologies de locals, com els locals d'oci i apostes (84,2%). En últim lloc, queden els establiments d'oci nocturn, amb un 84,1%.

RRSS Castelldelfels C 1024x512 1

Catalunya frega l'excel·lència en la gestió del consum energètic
En un context marcat per la crisi energètica, l'alça de preus i la necessària aposta per la transició cap a energies renovables, el baròmetre d'enguany reflecteix un important augment del compromís dels hostalers catalans amb les mesures a favor de l'eficiència energètica. Així, el 97,3% establiments hostalers enquestats assegura aplicar mesures d'estalvi i eficiència energètica en els seus negocis, una palanca que registra un creixement de més de 25 punts percentuals respecte a 2022. Gairebé la totalitat dels hostalers catalans gestiona adequadament els residus d'envasos de vidre.
Cada vegada són més els hostalers conscienciats amb la importància de la correcta gestió dels residus per a la consecució dels objectius europeus de reciclatge de residus municipals. Així, el 91,3% dels enquestats aplica mesures per a gestionar correctament els seus residus, la qual cosa suposa una millora de 10,3 punts percentuals respecte a l'any anterior. En concret, destaca molt positivament que gairebé la totalitat dels hostalers catalans gestiona correctament els residus d'envasos de vidre (99%), sent la fracció millor gestionada al costat de l'oli de cuina (98,5%) i el paper i cartó (97,8%).

Entre el 2 de maig i el 3 de juliol de 2023, un equip de 100 formadors ambientals d’Ecovidrio ha enquestat presencialment 12.143 establiments hostalers pertanyents a Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Andalusia.
En el cas de Catalunya, l'estudi va abastar a un total de 1.938 establiments.
La distribució per províncies ha estat la següent:
- Barcelona, un 34,5% (669 establiments)
- Girona, un 44,8% (915 establiments)
- Tarragona, un 20,6% (400 establiments)

Al final de l'estiu, Ecovidrio guardonarà els dos establiments costaners catalans més madurs en la gestió ambiental de la seva activitat.

#MovimientoBanderasVerdes