Skip to main content

La Deixalleria municipal de Castelldefels amplia el seu horari

A partir del dijous 2 de novembre, la Deixalleria Municipal de Castelldefels amplia l’horari.
De dilluns a divendres obrirà de 9 a 19 hores ininterrompudament i els dissabtes de 9 a 14.30 hores.

Amb l’ampliació de l’horari es vol reforçar el servei de recollida de residus, adaptant-nos a l’horari dels petits industrials (empreses de construcció, jardiners, petits tallers,...).

A més a més, també es vol reforçar el servei Barrinet de recollida de mobles i restes vegetals. El servei Barri net recull fins un màxim de 3 peces per domicili el dia que toca a la zona. Amb l’ampliació de l’horari de la Deixalleria, facilitem a la ciutadania que vulgui buidar el seu pis i porti els residus a la Deixalleria municipal i així, seguir la normativa municipal i no dipositar més de 3 peces de mobles a la via pública.

Recordem que la deixalleria municipal gestiona els residus que necessiten un tractament especial o són contaminants i que per això no tenen un contenidor específic al carrer.

Els residus que es poden portar són:

Residus especials:
• Fluorescents i bombetes
• Pneumàtics
• Dissolvents, pintures i vernissos
• Piles
• Aerosols
• Productes de cotxe i líquids de frens
• Electrodomèstics amb CFC
• Olis de fregir i de motor
• Radiografies i termòmetres
• Tòners

Residus reciclables o reutilitzables:
• Paper i cartó
• Vidre pla i d'ampolles
• Plàstic de tot tipus i porexpan
• Ferralla, llaunes i altres metalls
• Fustes
• Tèxtils i sabates
• Petits electrodomèstics sense CFC
• Aparells electrònics
• Càpsules de cafè

Altres residus:
• Runes i restes de construcció d'obres menors
• Restes de jardineria
• Mobles, matalassos, etc.
• Agulles i punxants

El nou horari de la Deixalleria Municipal de Castelldefels a partir del 2 de novembre serà:
de dilluns a divendres de 9 h a 19 hores
dissabtes de 9 h a 14.30 hores

diumenges i festius tancat

Deixalleria municipal
Carretera de la sentiu 19, Castelldefels
Més informació: www.sac.es


Deixalleria