Skip to main content

A partir de l’1 maig, la zona verda i blava de la platja és gratuïta de dilluns a dijous

• A partir de l’1 de maig i fins al 31 de maig, tota la Zona Blava i Verda serà de pagament divendres, dissabtes, diumenges i festius de 10 a 20 h. De dilluns a dijous, l'estacionament serà gratuït.
• A partir de l’1 de juny fins al 30 de setembre (ambdós inclosos), la Zona Blava i Zona Verda serà de pagament de dilluns a diumenge de 10 a 20 h, festius inclosos.

A partir de l’1 de maig fins al dia 31, s’inicia el període de pagament a la zona A de la platja amb la qual cosa totes les zones d'estacionament de la Zona Blava i Verda de la platja els divendres, dissabtes, diumenges i festius entre les 10 i les 20 hores.
Els vehicles de propietaris i propietàries empadronats/des que tributin l’impost de circulació a Castelldefels (IVTM) i estigui al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castelldefels (impostos, taxes i sancions), no han d’abonar la taxa d’estacionament ni han d’obtenir tiquet, ja que estan inclosos a la base de dades de la zona verda.

Aquests requisits s’han de complir permanentment durant tota la temporada.

Pot consultar si el seu vehicle està autoritzat aquí

En aquest sentit, recordem que l’últim dia de pagament de l’impost de circulació (IVTM) en període voluntari és el 5 de maig. En cas de no complir els requisits, per estacionar a la Zona Verda, caldrà abonar la taxa d’estacionament segons les tarifes recollides en les Ordenances municipals, ja que no constarà en la base de dades de vehicles bonificats al municipi.

Més informació: www.aparcamentscastelldefels.es

estacionament 2021